DĖMESIO! INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMAS

Aš šiuo laisva valia patvirtinu, kad sutinku,

jog MB „Urolita“, įm.k. 305060591, (toliau – „Įstaiga“) sveikatos priežiūros specialistas suteiktų man nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. nuotoliniu būdu išsiaiškintų ir įvertintų mano sveikatos būklę (remdamasis mano suteiktais duomenimis), o taip pat paskirtų būtinus tyrimus ir gydymo procedūras.

Patvirtinu, kad prieš duodamas (-a) aukščiau nurodytą sutikimą aš buvau informuotas (-a) ir esu susipažinęs (-usi) su:

 • Įstaigos teikiamų nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų kainomis bei galimybe jomis naudotis;
 • Įstaigos taikomomis tyrimų ir gydymo metodikomis, o taip pat jos sveikatos priežiūros specialistų profesine kvalifikacija bei galimybe juos pasirinkti;
 • Įstaigos nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka;
 • galimybe mane konsultuojančiam sveikatos priežiūros specialistui užduoti visus klausimus ir gauti išsamią informaciją, susijusią su mano sveikatos būkle; diagnoze; Įstaigoje taikomas gydymo ir tyrimo būdais, galimybe jais pasinaudoti; galima rizika, komplikacijomis, šalutiniu poveikiu bei kitomis reikšmingomis aplinkybėmis; pasveikimo prognoze; siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka;
 • mano asmens duomenų tvarkymo Įstaigoje tikslais ir sąlygomis;
 • mano pareiga bendradarbiauti su man sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu ir/arba konsultuojančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų. Man yra žinoma, kad Įstaiga bei jos sveikatos priežiūros specialistai nėra atsakingi už padarinius ir žalą, kurią darau sau ar kitiems, nusprendęs (-usi) nesilaikyti sveikatos priežiūros specialisto man duotų rekomendacijų ar nurodymų.

 

„UROLITA“ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – sąlygos) kartu su mūsų privatumo politika sudaro susitarimą tarp MB „Urolita“ (toliau – įstaiga, mes, mus, mūsų) ir  Jūsų, kaip individualaus asmens (toliau – Jūs, Jūsų, vartotojas, klientas, pacientas). Šis susitarimas reglamentuoja naudojimąsi įstaigos internetine parduotuve www.urolita.lt ir paslaugas, suteiktas MB „Urolita“.

Naudodamiesi internetine parduotuve ir/arba paslaugomis, Jūs garantuojate, kad sutinkate su šiame susitarime išdėstytomis sąlygomis ir stengsitės jų laikytis. Jei nesutinkate su šiuo susitarimu visiškai arba prieštaraujate kažkuriai jo daliai, nedelsdami nustokite naudotis internetine parduotuve ir/arba paslaugomis.

MB „Urolita“ pasilieka teisę, laikas nuo laiko, nustatyti susitarimo sąlygų pakeitimus su arba be išankstinio pranešimo Jums kaip vartotojui. Tik Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar nėra šio susitarimo pakeitimų ar atnaujinimų. Jei nesutinkate su nauja ar atnaujinta susitarimo versija, nustokite naudotis internetine parduotuve ir/ar paslaugomis.

Pastaba: norint naudotis MB „Urolita“ internetine parduotuve ir/arba paslaugomis Jūs turite būti pilnametis. Jei nesate pilnametis, nustokite naudotis internetine parduotuve ir/ar paslaugomis. Mes pasiliekame teisę nutraukti susitarimą tarp MB „Urolita“ ir  nepilnamečių asmenų savo nuožiūra ir be jokio įspėjimo.

PASLAUGOS

www.urolita.lt yra internetinė parduotuvė, kurioje galima įsigyti gydytojo onkourologo paslaugas: pirminę konsultaciją, pakartotinę konsultaciją ir kt. Šiomis paslaugomis galite naudotis be jokios registracijos, t.y. nereikia kurti vartotojo paskyros. Prisijungdami prie internetinės parduotuvės, Jūs sutinkate su šiame dokumente žemiau išdėstytomis sąlygomis bei taisyklėmis ir patvirtinate, kad jas įdėmiai perskaitėte ir sutinkate jų paisyti.

Ši internetinė parduotuvė skirta tik nurodytoms paslaugoms įsigyti ir tik išpildant nurodytus reikalavimus prie paslaugos pirkimo.

Pirkdami paslaugas iš www.urolita.lt internetinės parduotuvės, Jūs suprantate, kad:

Parduodamos tik tos paslaugos, kurias gali suteikti MB „Urolita“ gydytojai specialistai, remiantis turimais įsipareigojimais su sveikatos priežiūros veiklą prižiūrinčiomis institucijomis. Tokios paslaugos yra konkrečiai įvardijamos ir aprašomos. Jūs asmeniškai esate atsakingas už tokios paslaugos pasirinkimą ir įsigijimą. Jeigu kyla abejonių ar papildomų klausimų, kreipkitės į mus nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu.

Svarbu. Pirkdami mūsų paslaugas Jūs patvirtinate, kad visi pateikti duomenys yra Jūsų, o ne kito asmens, ir jie yra teisingi. Už melagingai pateiktą informaciją asmuo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pacientas sutinka, kad MB „Urolita“ pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti paciento pateiktus medicininius įrašus prieš ir po Jūsų sąveikos su internetine parduotuve www.urolita.lt, ir visus papildomus įrašus, sugeneruotus gydytojo specialisto po Jums suteiktų paslaugų. Taip pat, MB „Urolita“ atsakingas personalas gali paprašyti papildomų medicininių duomenų, susijusių su gautomis gydymo rekomendacijomis, siekiant gydytojui specialistui įvertinti gydymo taktikos efektyvumą. Toks peržiūrėjimas gali būti naudojamas siekiant pagerinti gydymo rekomendacijas. Be to, perkant paslaugas per interneto svetainę ir pateikiant duomenis per jos informacines sistemas, pacientas suteikia teisę MB „Urolita“ rinkti, saugoti paciento medicininius įrašus ir/arba perkelti juos į įstaigos serverį. Pacientas sutinka, kad paslaugos „antra nuomonė“ rezultatai nebus naudojami jokiuose teisminiuose procesuose, įskaitant teisinius ginčus, bylinėjimąsi, arbitražą, prašymą dėl negalios išmokų ir kt. (tuo neapsiribojant).

Paslaugos pirkėjas turi teisę pateikti medicininius dokumentus trečiosios šalies vardu, tačiau tik tuo atveju, jei paslaugos pirkėjas iš anksto pateikia pranešimą, kad:

 • trečioji šalis yra paslaugos pirkėjo šeimos narys;
 • paslaugos pirkėjas gavo išankstinį trečiosios šalies sutikimą atstovauti jam/jai;
 • trečioji šalis negali siųsti prašymo per internetinės parduotuvės informacines sistemas pati.

Pastaba. Norėdami pasinaudoti internetinės parduotuvės www.urolita.lt antros nuomonės paslauga arba nuotoline konsultacija,  pacientas turi pateikti jo tapatybę patvirtinančius dokumentus. Už šios informacijos tikslumą ir išsamumą atsako tik pacientas. Pateikdamas tokią informaciją pacientas nurodo, kad ji yra teisinga ir tiksli.

Kai gaunami visi reikalingi ir tikslūs dokumentai, MB „Urolita“ atsakingas personalas pradeda rinkti paciento medicininius įrašus ir sukuria ligos bylą. Vėliau su pateiktais dokumentais susipažįsta gydytojas specialistas, kuris pakonsultuoja pacientą, parengia gydymo planą, reikalui esant, paskiria papildomus tyrimus ar suderina vizito laiką. Gydytojui specialistui įvertinus turimą paciento medicininę informaciją, atlikus papildomus tyrimus, jeigu tokių reikia, ir parengus gydymo planą ar pateikus antrą nuomonę, MB „Urolita“ atsakingas personalas persiunčia konsultacijos ar antros nuomonės išvadas elektroniniu paštu 24-72 val. laikotarpyje (kiekvienas ligos atvejis individualus).

BEKONTAKTĖ KONSULTACIJA (KARANTINO DĖL COVID-19 LAIKOTARPIU)

Gydytojas urologas konsultuoja pacientus bekontakčiu būdu, kol šalyje paskelbtas visuotinis karantinas dėl viruso COVID-19 spartaus plitimo. Bekontaktės konsultacijos per medicininę internetinę platformą www.urolita.lt nėra fizinės konsultacijos su gydytoju ar vizito ligoninėje apžiūrai alternatyva. Todėl galimi tam tikri ligos diagnostikos ar gydymo netikslumai dėl negalėjimo fiziškai apžiūrėti paciento, atlikti apčiuopos ar urogenitalinės sistemos organų echoskopijos. Todėl įsigydami šią paslaugą pacientai visiškai sutinka su galima rizika ir ją prisiima sau, nereiškia absoliučiai jokių pretenzijų. Skubios medicininės pagalbos atveju reikia nedelsiant kreiptis į ligoninės skubios pagalbos skyrių.

PASLAUGŲ TEIKIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Po atlikto mokėjimo už pasirinktą paslaugą bus atsiunčiamas kuponas (informacija apie įsigytą paslaugą ir jos teikimo tvarką) ir mokėjimą patvirtinantis dokumentas – sąskaita faktūra.

Pinigai, sumokėti už įsigytas paslaugas, išskyrus gydytojo urologo antros nuomonės nuotolinę konsultaciją, grąžinami tik tokiu atveju, jeigu dėl techninių kliūčių paslaugos suteikti MB „Urolita“ negali. Tokiu atveju sumokėta suma grąžinama per 7 darbo dienas bankiniu pavedimu į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS

Išskyrus tai, kas nurodyta šiose sąlygose ar papildomose sąlygose, MB „Urolita“ neteikia jokių pasižadėjimų ar kokybės deklaracijų apie jos suteiktas paslaugas ir neteikia jokių garantijų dėl nuotoliniu būdu suteiktų paslaugų. Naudodamiesi internetine parduotuve www.urolita.lt ir jos paslaugomis pacientas patvirtina, kad jis supranta ir prisiima visą atsakomybę bei riziką, tiesiogiai ar netiesiogiai, dėl naudojimosi internetine parduotuve be apribojimų.

MB „Urolita“ darbuotojai, vadovai, partneriai ar atstovai neatsako už jokius internetinės parduotuvės www.urolita.lt sutrikimus ar jos išjungimą, dėl kurių prarandama svarbi informacija ar patiriami finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl trečiųjų asmenų neteisėto internetinės platformos naudojimo, nusavinimo ar piktavališko įsipareigojimų nevykdymo.

MB „Urolita“ neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos, kurią internetinėje parduotuvėje teikia paslaugų teikėjai ir/arba bet kurios kitos trečiosios šalys (pvz.: partneriai ir kt.) svetainėje teisingumą, naujumą, teisėtumą.

Internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt gali būti nuorodų į trečiųjų šalių internetines platformas. Tokios nuorodos pateikiamos tik vartotojo patogumui. MB „Urolita“ neatsako už vartotojų, apsilankiusių tose internetinėse platformose, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą ar nuostolius.

DUOMENŲ APSAUGA

Norint naudotis visu internetinės parduotuvės www.urolita.lt funkcionalumu, t.y. įsigyti jos siūlomas paslaugas, gauti prieigą prie visų internetinės parduotuvės funkcijų, pacientas turi pateikti tam tikrą asmeninę informaciją.

Mes gerbiame visų bendradarbiaujančių šalių privačios ir asmeninės informacijos konfidencialumą. Tačiau nėra jokio tobulo saugaus informacijos apsaugos būdo saugant, apdorojant ir perkeliant ją į elektroninę formą, todėl mes nesuteikiame visiškos jos saugumo garantijos, nepaisant visų MB „Urolita“ pastangų.

Daugiau informacijos apie internetinės parduotuvės www.urolita.lt naudotojo konfidencialios informacijos rinkimo, naudojimo ir (arba) atskleidimo tvarką rasite privatumo politikoje. Internetinės parduotuvės www.urolita.lt naudotojui primygtinai patariama susipažinti su privatumo politika.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Internetinė parduotuvė www.urolita.lt, įskaitant naudojamas informacines technologijas, darbo organizavimą, informacijos pateikimą internetinėje parduotuvėje bei kitus naudojamus resursus, yra MB „Urolita“ nuosavybė. Tai apima, bet tik tuo neapsiriboja, grafinį dizainą, išdėstymą, išvaizdą, informaciją, nuotraukas ir kt. Internetinė parduotuvė www.urolita.lt ir su ja susijusi informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (teisės aktais, susijusiais su intelektine nuosavybe, autorinėmis teisėmis ir pan.).

Be raštiško MB „Urolita“ sutikimo naudoti, kopijuoti ir kitaip disponuoti internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt pateikta informacija draudžiama. Internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt pateiktą informaciją galima naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Jūs negalite kopijuoti, platinti, modifikuoti, viešai demonstruoti, publikuoti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti informacijos iš internetinės parduotuvės www.urolita.lt. Naudojant bet kokią informaciją iš internetinės parduotuvės www.urolita.lt, aktyvi nuoroda į šaltinį yra privaloma.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS ATNAUJINIMAS

MB „Urolita“ reguliariai atnauja technologinę, turinio ir kitą informaciją internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt. Tačiau mes neužtikriname, kad visa internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt pateikta informacija yra išsami ir tiksli. Mes galime papildyti, peržiūrėti ar ištrinti informaciją, paslaugas ir pan.,  paskelbtas internetinėje parduotuvėje.

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR KOMPIUTERIŲ VIRUSAI

Kartais internetinės parduotuvės www.urolita.lt gedimai gali įvykti dėl interneto ryšio sutrikimo ar nutrūkimo, programinės įrangos gedimo, duomenų perdavimo ir kt. nesklandumų, todėl gali būti, kad internetinės parduotuvės www.urolita.lt puslapiuose pateikiama neteisinga arba neišsami informacijos kopija. Be to, internetinės parduotuvės www.urolita.lt puslapiuose gali būti kenkėjiškų kodų arba programų, užkrėstų kompiuterių virusais.

MB „Urolita“ neatsako ir neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su bet kokios programinės įrangos darbu, bet kokių kompiuterinių virusų ar kitų elementų, turinčių kenksmingą kodą, buvimu, destruktyvių ar nesaugių rinkmenų, kurias galima platinti ar kitaip paveikti programinę įrangą ir prietaisus, kai naudotojas peržiūri svetainę, prieigą prie bet kokios svetainės informacijos arba bet kokių failų parsisiuntimą iš svetainės. MB „Urolita“ neturi tikslo platinti virusų, tačiau bendrovė skatina naudoti antivirusinę programinę įrangą ar ‚kitas apsaugos programas, naudojantis interneto ryšiu.

FORCE MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA)

MB „Urolita“ neprisiima atsakomybės už bet kokį savo įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą, kylantį iš ar sukeltų tiesiogiai ar netiesiogiai nuo jos nepriklausančių jėgų, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, darbo santykių nutraukimą, nelaimingus atsitikimus, karo veiksmus ar terorizmą, civilių ar karių keliamus neramumus, branduolinės ar gaivalinės katastrofos ar kitus veiksmus, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų nutrūkimus, praradimus ar sutrikimus.

TAIKYTINA TEISĖ

MB „Urolita“ paslaugų teikimo sąlygų galiojimą, aiškinimą ir vykdymą, klausimus, kylančius ar susijusius su šių naudojimo sąlygų vykdymu ar pažeidimu reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet kokie teisiniai veiksmai ar jų nagrinėjimas, susiję su šių naudojimo sąlygų galiojimu, aiškinimu ir vykdymu, klausimai, kylantys ir (arba) susiję su šių naudojimo sąlygų vykdymu ar pažeidimu, ir visi kiti susiję klausimai pirmiausia sprendžiami derybų keliu. Jeigu neįmanoma pasiekti bendro sprendimo taikiu būdu,  tokiu atveju visi ginčai ir nesutarimai turi būti nagrinėjami tik Lietuvos Respublikos teismuose. Visos šalys sutinka su išskirtine šių teismų jurisdikcija.

PRISKYRIMAS

Internetinės parduotuvės www.urolita.lt vartotojas negali perleisti jokių vartotojo teisių ar įsipareigojimų pagal šias paslaugų teikimo sąlygas be išankstinio rašytinio MB „Urolita“ sutikimo. MB „Urolita“ gali perleisti dalį arba visas bendrovės teises pagal šias paslaugų teikimo sąlygas visiškai arba iš dalies, negavusi vartotojo sutikimo ar pritarimo.

ATSISAKYMAS

MB „Urolita“ nesugebėjimas arba delsimas naudotis bet kokia teise, privilegijomis ar galiojimas remiantis šiomis sąlygomis, negali būti traktuojamas kaip jų atsisakymas.

ANTRAŠTĖS

Antraštės yra tik vartotojo patogumui ir negali būti naudojamos bet kurioms šių sąlygų nuostatoms apriboti ar aiškinti.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų ar pastabų dėl paslaugų teikimo sąlygų, galite susisiekti su mumis adresu info@urolita.lt.

Pastaba: originali, teisiškai privaloma šio dokumento versija parašyta valstybine – lietuvių kalba.

PRIVATUMO POLITIKA

MB „Urolita“ vertina kliento asmeninę informaciją, todėl mes stengiamės, kad Jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota ir gerai saugoma. Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informacinę, prašome atidžiai perskaityti privatumo politikos nuostatas ir su Jomis sutikti, jeigu norite toliau naudotis MB „Urolita“ internetinės parduotuvės www.urolita.lt paslaugomis.

Ši privatumo politika kartu su paslaugų teikimo sąlygomis sudaro visą sutartį tarp MB „Urolita“ ir vartotojo („vartotojas“, „jūs“, „jūsų“), kuri reguliuoja santykius, kylančius naudojantis internetinės parduotuvės www.urolita.lt paslaugomis arba paslaugomis, kurias tiesiogiai teikia MB „Urolita“.

Ši privatumo politika taikoma internetinės parduotuvės www.urolita.lt paslaugoms ir kitoms paslaugoms, kurias teikia MB „Urolita“. Naudodamiesi internetine parduotuvės www.urolita.lt paslaugomis ir kitomis MB „Urolita“ paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šia privatumo politika ir leidžiate MB „Urolita“ rinkti, naudoti ir (arba) atskleisti informaciją pagal šią sutartį ir patvirtinate faktą, kad mes turime Jūsų sutikimą ir/ar įgaliojimą atlikti tokius veiksmus.

Informuojame, kad Jūsų asmeninė informacija yra renkama teisėtu tikslu. Mes negalėsime suteikti jums Jūsų pasirinktos paslaugos, jeigu nesuteiksite teisės mums rinkti ir naudoti Jūsų asmeninę informaciją. Todėl duomenų rinkimas yra būtinas ir tiesiogiai susijęs su mūsų paslaugų teikimu.

Naudodamiesi internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir/ar MB „Urolita“ paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad esate visiškai veiksnus, kad suprastumėte ir sutiktumėte su šiomis privatumo politikos ir naudojimosi sąlygų nuostatomis. Patvirtinate, jog visiškai suprantate ir sutinkate, kad Jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma ir naudojama pagal terminus ir sąlygas, išdėstytas šiame dokumente. Jei nesate veiksnus ir nesuprantate šio dokumento nuostatų, bet naudojatės internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir MB „Urolita“ teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad su šia sutartimi sutinka Jūsų tėvai arba teisėti atstovai, kurie turi Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka numatytą teisinį pagrindą Jums atstovauti.

Jūsų asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas. Tai Jūsų asmeniškas sprendimas pateikti mums savo asmeninę informaciją. Norėdami naudotis internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir/ar MB „Urolita“ teikiamomis paslaugomis, Jūs turėsite atskleisti savo asmeninę informaciją, kaip nurodyta šioje sutartyje. Jūsų asmeninė informacija bus naudojama mums teikiant mūsų paslaugas Jums.

MB „Urolita“ prisiima atsakomybę apsaugoti kliento asmeninę informaciją. Šiame dokumente pateiktos taisyklės, kuriomis vadovaujantis tokia informacija yra renkama ir (arba) naudojama, taip pat tokios informacijos atskleidimo priežastys. Šios taisyklės taikomos bet kokiai asmeninei informacijai, kurią surinko MB „Urolita“.

MB „Urolita“ pasilieka teisę peržiūrėti ir pakeisti susitarimą, todėl norėdami naudotis internetinės parduotuvės www.urolita.lt paslaugomis, laikas nuo laiko perskaitykite šios privatumo politikos nuostatas. Prašome susipažinti su privatumo politika, kai apsilankote mūsų internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt, kad būtumėte informuotas apie mūsų taikomus metodus ir būdus, kuriais bus apsaugotas Jūsų informacijos konfidencialumas.

Jeigu nesutinkate su šia sutartimi ar kuria nors jos dalimi, nedelsdami nustokite naudotis mūsų internetine parduotuve www.urolita.lt ir jos teikiamomis paslaugomis.

PAAIŠKINIMAI

Asmeninės informacijos savininkas – juridinis asmuo, kuris apibrėžia asmeninės informacijos tvarkymo tikslą, nustato šios informacijos sudėtį ir jos naudojimo tvarką, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip;

Sutikimas – bet koks savanoriškas asmens sutikimas duoti leidimą tvarkyti asmeninę informaciją pagal nurodytą tvarkymo paskirtį;

Asmeninės informacijos apdorojimas – bet koks veiksmas ar veiksmų visuma, atliekamas visiškai ar iš dalies naudojant informacines sistemas, susijusi su asmeninių duomenų surinkimu, registravimu, kaupimusi, saugojimu, pritaikymu, pakeitimu, atnaujinimu, naudojimu ir platinimu (paskirstymas, realizavimas, perkėlimas), depersonalizacija;

Asmeninė informacija – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuojamu ar atpažįstamu gyvu asmeniu;

Konkreti informacija – tai bet kokia informacija, apibūdinanti Jus kaip asmenį ir nurodanti Jūsų konkrečias savybes. Tokia informacija apimta, bet neapsiriboja: informacija apie sveikatos būklę, sveikatą, seksualinį gyvenimą, įpročius, rasinę ar etninę kilmę, religinį įsitikinimą ir pan.;

Medicinos paslaugų teikėjas – tai bet kokia medicinos institucija, kuri teikia medicinos paslaugas.

INFORMACIJOS RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Automatiškai renkama informacija:

Naudojantis mūsų internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir/ar MB „Urolita“ paslaugomis, tam tikra informacija renkama automatiškai (naudojami slapukai). Įvesdami ir naudodamiesi mūsų internetine parduotuve www.urolita.lt ir jos teikiamomis paslauga, Jūs sutinkate, kad mes apdorotume ir rinktume šią informaciją:

 • Naudojimo duomenis: kai įeinate į internetinę parduotuvę www.urolita.lt, mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie Jūsų prieigą prie internetinės parduotuvės ir jos naudojimą (pvz.:, įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate internetinėje parduotuvėje, prieigos datos ir laikai);
 • Informaciją apie įrenginį: kai apsilankote internetinėje parduotuvėje www.urolita.lt, mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz.:, IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan. );
 • Geografinės buvimo vietos informaciją: renkame informaciją apie jūsų geografinę buvimo vietą. Mes taip pat galime gauti informaciją iš kitų šaltinių ir sujungti ją su informacija, kurią mes renkame per prieigą prie internetinės parduotuvės urolita.lt.

 

Kai savo iniciatyva pasinaudojate internetinės parduotuvės www.urolita.lt ar socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti mums paklausimus ar pasiūlyti mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę per prieigą internetinėje parduotuvėje ar socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan. );
 • kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas, telefono nr. ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo metu.

 

Kaip mes naudojame tokią informaciją?

Automatiškai renkama informacija naudojama, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

 • Teikti vartotojui naujausius internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir (arba) MB „Urolita“ teikiamų paslaugų atnaujinimus;
 • Pranešti vartotojui apie ypatingus pasiūlymus, kurie gali būti prieinami mūsų internetinėje parduotuvėje urolita.lt;
 • Laikytis taikytinos teisės;
 • Siekiant suteikti vartotojui visapusišką internetinės parduotuvės www.urolita.lt teikiamų paslaugų funkcionalumą;
 • Kad būtų galimybė atlikti vidinę analizę ir pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę ir kliento patirtį naudojantis jomis.

 

Jūsų pateikta informacija

Kad galėtumėte naudotis visomis mūsų internetinės parduotuvės www.urolita.lt paslaugomis ir paslaugų funkcijomis, Jums gali reikėti pateikti tam tikrą asmeninę ir specialią informaciją – tokia informacija gali būti renkama po tam tikros paslaugos įsigijimo:

 

Vardas ir pavardė;

Amžius/gimimo data;

Adresas;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

Ligos anamnezė;

Atliktų laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenys (PAS rodiklis, kraujo tyrimų duomenys, magnetinio rezonanso ir/ar kompiuterinės tomografijos tyrimų išvados ir/ar vaizdai ir pan.);

Kitų gydytojų konsultantų išvados, gydymo rekomendacijos.

 

Tam tikrais atvejais, kad galėtume suteikti Jums tam tikras paslaugas (gydytojo urologo konsultacija, antra nuomonė ir pan.), galime paprašyti, kad per mūsų internetinės parduotuvės www.urolita.lt  specialią užklausos formą pateiktume trumpą savo negalavimo ar nusiskundimo aprašymą. Tokiame prašyme gali būti pateikti medicininiai, kiti asmeniniai arba neskelbtini duomenys. Teikdami tokius duomenis būkite dėmesingi. MB „Urolita“ deda didžiausias pastangas, siekiant išlaikyti šią ir kitą surinktą informaciją iš Jūsų, saugiai ir patikimai, tačiau mes negalime užtikrinti visiško saugumo dėl nenumatytų techninių gedimų ir/ar kitų priežasčių ir veiksmų, kurie priklauso ne tik nuo mūsų pastangų ir kontrolės. Todėl Jūsų atsakomybė yra pasirinkti, kokią informaciją nurodyti bet kurioje mūsų internetinės parduotuvės www.urolita.lt platformoje. Tačiau Jūs galite prašyti prieigos prie Jūsų asmens duomenų ir juos pataisyti, jei manote, kad jūsų pateikta informacija yra netiksli. Dėl išsamesnės informacijos, susijusios su tokiu prašymu, prašome susisiekti su mumis adresu info@urolita.lt.

Telefono skambučiai ir kitos ryšio priemonės

Pirmiau ir toliau aprašyta informacija taip pat gali būti renkama per telefoninį skambutį/pokalbį su vienu iš MB „Urolita“ atstovų, kad būtų galima suteikti paslaugą.

Pastaba. Jei nesutinkate su visa sutartimi ar kuria nors jos dalimi, nepateikite jokios asmeninės ir (arba) specifinės informacijos telefonu ir (arba) naudodami alternatyvias ryšio priemones (pvz.: kurjerius, el. laiškus ir pan.).

 

Kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, mes privalome įrašyti telefono skambučius tarp Jūsų ir MB „Urolita“ atstovų. Be to, pagal įstatymus privalome saugoti tokius įrašus ne trumpiau kaip dvejus metus. Mes elgiamės su tokiais įrašais atsakingai – suprantame jų turinio svarbą, tačiau Jūsų atsakomybė yra pasirinkti, kokią informaciją atskleisti ir pateikti tokio telefoninio pokalbiu su MB „Urolita“ atstovu metu.

 

Pastaba. MB „Urolita“ ir jos darbuotojai, vadovai, partneriai, akcininkai ir atstovai neatsako nei už MB „Urolita“, nei už  jos atstovams (pvz.:, koordinatoriui) Jūsų pateiktus duomenis, žalą/nuostolius, patirtus dėl tokio bendravimo (pvz.;, tiesioginis bendravimas telefonu tarp Jūsų ir klinikos, tiesioginis bendravimas tarp Jūsų ir klinikos per „alternatyvias ryšio priemones“ (pvz.;, kurjeris, el. paštas ir kt.), asmeninių (akis į akį) bendravimo tarp Jūsų ir klinikos bei kt.). Tik Jūs privalote nuspręsti, kokią informaciją teikti. NEPATEIKITE JOKIOS ASMENINĖS IR/ARBA JAUTRIOS MEDICININĖS INFORMACIJOS MŪSŲ BENDROVEI, JEI NESATE TIKRI, DĖL JOS NAUDOJIMO PAGRĮSTUMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO.

 

Asmeninės ir kitos specifinės informacijos naudojimas

Mes galime naudoti asmeninę informaciją ir/arba konkrečią informaciją apie Jus skirtingais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Teikti jums įvairią pagalbą, susijusią su mūsų internetinės parduotuvės urolita.lt paslaugų naudojimu;
 • Tiksliai pritaikant sprendimą Jūsų konkretiems poreikiams;
 • Teikti atnaujinimus, naujienas ir informaciją apie internetinę parduotuvę www.urolita.lt ir MB „Urolita“ darbą, kuris, mūsų nuomone, gali būti Jums aktualus;
 • Sutikdami su šia privatumo politika arba pateikdami mums informaciją bet kokiu kitu būdu, Jūs pareiškiate aiškų sutikimą tvarkyti ir perduoti Jūsų asmeninę informaciją.

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Vykdydama savo veiklą MB „Urolita“ gali atskleisti Jūsų asmeninius duomenis:

 • Valstybės institucijoms, kiek tai yra būtina Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymui;
 • Mūsų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga internetinės parduotuvės ir socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui, administravimui ir saugumo užtikrinimui;
 • Mūsų bendrovės savininkams.

MB „Urolita“ taip pat gali atskleisti Jūsų asmeninius duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas, norint laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

 

Vartotojo informacijos valdymas

Klientas pasilieka teisę prieštarauti visos čia nurodytos informacijos rinkimui ar atsisakyti jam suteiktų paslaugų metu paskirto gydymo plano ir pan. rekomendacijų. Klientas taip pat turi teisę būti išbrauktas iš visų mūsų sistemų ir duomenų bazių, o tai reiškia, kad MB „Urolita“, gavusi kliento prašymą, ištrins visą informaciją, kuri buvo surinkta iš kliento per visą naudojimąsi internetinės parduotuvės www.urolita.lt ir/ar MB „Urolita“ paslaugomis laikotarpį. Siekiant įvykdyti bet kurį iš aukščiau nurodytų kliento reikalavimų, pirmiausia klientas turėtų susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@urolita.lt, ir pateikti prašymą, nurodydamas aiškias priežastis.

 

SLAPUKŲ IR KITŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS

Internetinė parduotuvė www.urolita.lt naudoja slapukus ar panašias technologijas, siekiant analizuoti tendencijas, administruoti internetinę parduotuvę, stebėti vartotojų judėjimą internetinės parduotuvės platformoje ir rinkti mūsų vartotojų demografinę informaciją. Slapukų naudojimą galite valdyti savo naršyklės nustatymuose, t.y. galite leisti arba uždrausti naudoti ir priimti slapukus savo kompiuteryje (peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus). Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas gali sulėtinti Jūsų naršymo spartą, apriboti tam tikrų internetinės parduotuvės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės apskritai.

Slapukai yra techninė priemonė naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Mes naudojame šių rūšių slapukus:

 • Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų internetine parduotuve www.urolita.lt;
 • Preferenciniai slapukai. Mes naudojame “Preferences Cookies”, kad prisimintumėme Jūsų įvairius nustatymus (pvz.: puslapio kalbą);
 • Apsaugos slapukai. Mes naudojame saugumo slapukus saugumo tikslais;
 • Analitiniai slapukai. Mes naudojame analitinius slapukus, kad galėtumėme matyti mūsų internetinės parduotuvės www.urolita.lt lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS, REKLAMA, ANALIZĖ

Mes galime leisti trečiosioms šalims teikti kontekstinę ir kitokią reklamą bei teikti analitines paslaugas, susijusias su internetinės parduotuvės www.urolita.lt teikiamomis paslaugomis ar funkcionalumu. Šie asmenys gali naudoti skirtingus identifikatorius reikiamai informacijai rinkti, įskaitant jūsų IP adresą, MAC adresą, įrenginio identifikatorius, programinę įrangą ir aparatūrą, laiko juostą ir kitą informaciją,  įskaitant ir automatiškai renkamą informaciją. Šią informaciją gali naudoti bendrovė ir jos samdomi partneriai, siekiant nustatyti tam tikro turinio populiarumą, teikti kontekstinę ir kitokią reklamą bei geriau suprasti Jūsų veiksmus internetinėje parduotuvėje.

 

NUORODOS

Internetinės parduotuvės www.urolita.lt puslapiuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių (pvz.: partnerių) svetaines, teikiamas paslaugas ir pan., kurių privatumo politikos nuostatos skiriasi nuo MB „Urolita“ privatumo politikos nuostatų. Tokiu atveju MB „Urolita“  neatsako už trečiųjų šalių privatumo politiką ir jos lydimų galimų pasekmių.

 

SAUGUMAS

MB „Urolita“ imasi visų teisėtų saugumo priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo.

Be to, MB „Urolita“ aktyviai stebi ir įgyvendina informacijos apsaugos standartus visoje savo veikloje:

 • Prieiga suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji būtina siekiant suteikti paslaugą klientui;
 • Darbuotojų konfidencialumo sutarčių pasirašymas;
 • Konfidencialumo susitarimų pasirašymas su partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis.

Pastaba. Kadangi nėra tobulos saugaus informacijos apsaugos būdo saugant, apdorojant ir perkeliant duomenis į elektroninę formą, MB „Urolita“ nesuteikia visapusiškos saugumo garantijos, nepaisant visų bendrovės pastangų.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų ar pastabų dėl privatumo politikos, galite susisiekti su mumis adresu info@urolita.lt.

INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

MB „Urolita“ saugo ir naudoja informaciją tol, kol būtina, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, ir tol, kol toks naudojimas yra tikslingas bendrovei.

MB „UROLITA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

GALIOJANTI SUVESTINĖ REDAKCIJA
Nuo 2020-09-25

MB „Urolita“ vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROJI DALIS

1.1. Mažoji bendrija “Urolita” (toliau – MB “Urolita”) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens
sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), teikianti urologijos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. MB “Urolita” dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų,
Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, teisės
aktais, normatyviniais dokumentais, įstaigos įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

1.3. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius pacientų ir MB “Urolita” darbuotojų tarpusavio santykių
principus ir elgesio normas.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI TVARKA

2.1. MB “Urolita” dirba darbo dienomis 8.00 – 20.00 vai. kintančiu darbo
grafiku, kuris skelbiamas
internetinėje svetainėje www.urolita.lt bei informacinėje lentelėje ant
įstaigos konsultacinio kabineto durų

2.2. Asmuo (globėjas), kuris nori urologo konsultacijos gali registruotis www.urolita.lt
nurodytais telefonais, internetu arba atvykę į MB „Urolita“ kabinetą. Esant poreikiui, pacientas gali
registruotis ilgesnei apsilankymo trukmei (rezervuodamas ir apmokėdamas už 2 vizitus).

2.3. Atvykę pacientai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.4. Kai MB “Urolita” negali suteikti planuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (darbuotojui susirgus ar kt.), pacientui
per įmanomai trumpiausią laiką nurodytu asmens kontaktiniu telefonu pranešama, kad priėmimo laikas atšaukiamas ir
informuojama apie registravimąsi kitu laiku ar pas kitą paslaugą teikiantį darbuotoją.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. MB „Urolita“  nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos neteikiamos, nes nėra sutarčių su TLK.;

3.2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3.3. Pacientas gali būti atleistas nuo apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą gydytojo specialisto sprendimu.

IV. PACIENTŲ TEISES

4.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

4.1.1. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

4.1.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

4.1.3. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo
sveikatos sutrikimų.

4.2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą.

4.2.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir norimą gydytoją specialistą  išankstinės registracijos metu.

4.3. Teisė į informaciją.

4.3.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes
jomis pasinaudoti.

4.3.2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros
specialistą ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė ir pareigos
nurodytos privalomoje prisisegti identifikacinėje darbuotojo kortelėje, bei ant darbo kabinetų durų.

4.3.3 Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Šios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių
taisyklių VIII skyriuje.

4.4. Teisė nežinoti. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar
gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali
būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu
medicininėje dokumentacijoje. Šiame punkte nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl
paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

4.5. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose.

4.5.1 Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali
būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą
neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas.

4.5.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos
dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba
duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti,
papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos
dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos
vadovas.

4.5.3. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai, pagal LR Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas.

4.5.4. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

4.6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su
paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

4.6.2. Duomenys apie paciento buvimą MB „Urolita“, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos,
gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos paciento medicinos dokumentus.

4.6.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes
ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento
mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris),
tėvai, vaikai.

4.6.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra
nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos
dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios
informacijos teikimo mastą ir terminus.

4.6.5. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

4.6.6. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be
paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams
apsaugoti.

4.6.7. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali
būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina
paciento interesams apsaugoti.

4.6.8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės
institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.

4.6.9. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, privaloma nedelsiant pranešti
teisėsaugos institucijoms.

4.6.10. Paciento sveikatos informacijos privatumas ir konfidencialumas poliklinikoje saugomas teisės aktų nustatyta
tvarka.

4.7. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą.

4.7.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai,
sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis.

4.8. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese.

4.8.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką
nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

4.9. Paciento sutikimas dalyvauti trečiajai šaliai jo apsilankymo ir tyrimų atlikimo metu.

Paciento apsilankymo bei
dalyvavimo intymių tyrimų (lyties organų, krūtų, išeinamosios angos ir kt.) atlikimo metu trečioji šalis (šeimos nariai,
globėjai, vertėjai, mokymo proceso dalyviai ir kt. asmenys) gali dalyvauti tik esant paciento rašytiniam sutikimui apie tai
atliekant įrašą jo ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje.

 

4.10. Teisė skųstis.

4.11.  Jeigu pacientas pageidauja, MB „Urolita“ registruoja jo vizitą į kitoje ASPĮ pas gydytoją/gydytoją specialistą konsultacijai ir/ar reikalingo tyrimo atlikimui. Pacientas informuotas, kad paslaugos pagal MB „Urolita“ siuntimą pagal teisės aktų reikalavimus nebus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, nes siuntimą išdavusio gydytojo paslaugos nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis.

V. PACIENTŲ PAREIGOS

Pacientai privalo:

 

5.1. Pasirašytinai susipažinti su pateiktomis vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais
dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

5.2. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su
sveikatos priežiūros specialistais, vykdyti jų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką. Apie atsisakymą vartoti
kuriuos nors medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt. informuoti gydantį gydytoją.

5.3. Laikytis MB „Urolita“ nustatytos prisirašymo, registracijos ir priėmimo pas asmens sveikatos paslaugą teikiantį
darbuotoją tvarkos. Pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo atvejus.

5.4. Gydančiam sveikatos priežiūros specialistui suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą,
persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus
pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5.5 Gavęs informaciją apie skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos
priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu „Paciento informavimo patvirtinime ir sutikime dėl sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo“.

 

5.6. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros
paslaugų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus
nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

5.7. Pagarbiai ir deramai elgtis su MB „Urolita“ darbuotojais ir kitais pacientais.

5.8. Laiku atvykti paskirtam priėmimui, konsultacijai, tyrimui ar gydymui.

5.9. Užsiregistravus planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo

5.10.
apie tai informuoti registracijos telefonu ne vėliau kaip
prieš dvidešimt keturias valandas iki
numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

5.11. Tausoti laikinai jam patikėtą ar bendro naudojimo MB „Urolira“ turtą.

5.12. Laikytis šių MB „Urolita“ vidaus tvarkos taisyklių.

5.13. Pacientams draudžiama:

 

5.12.1. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas MB “Urolita” patalpose ir/ar teritorijoje:

5.12.2. įžeidinėti, nepagarbiai elgtis su MB “Urolita” darbuotojais;

5.12.3. į MB „Urolita“ atsivesti (atsinešti) gyvūnus;

5.12.4. naudotis mobiliuoju telefonu asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, kitų diagnostinių ar gydymo
procedūrų metu;

5.12.5. savavališkai įeiti į MB “Urolita” tarnybines patalpas.

5.13. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba
trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas,
išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

5.14. Nutraukus paslaugų teikimą pacientui, nevykdančiam savo pareigų, atsakomybė dėl tolimesnės jo sveikatos būklės
lieka pacientui.

5.15. Pacientų atstovai padeda pacientui įgyvendinti jų teises naudodamiesi tomis pat teisėmis bei pareigomis kaip ir
pacientai.

 

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP MB “UROLITA” IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

6.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą raštu.

6.2. Skundai turi būti parašyti įskaitomai, valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į
valstybinę kalbą.

6.3. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas
ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jei skundą pateikia paciento
atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio
vardu jis kreipiasi.

6.4. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui.

6.5. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Paciento atstovas privalo pateikti
tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Asmuo, atnešęs skundą, palieka jį MB “Urolita” direktoriui arba jo atstovams. Kai toks

skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta
pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

6.6. Asmenys atsiuntę skundą elektroniniais ryšiais, turi patvirtinti tapatybę pasirašydami saugiu elektroniniu parašu,
sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens,
kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

6.7. Asmuo, skundą teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu elektroninio pašto adresu info@urolita.lt

6.8. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau
kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

6.9. Direktoriaus pavedimu per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, skundas išnagrinėjamas ir
raštu pranešama pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

6.10. Nepatenkintas nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas, nagrinėjančias
pacientų skundus.

 

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

7.1. Pacientas (jo atstovas), pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo
(atstovaujamojo) sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
Informuodamas apie gydymą/tyrimus, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, įstaigoje
taikomus ar gydytojui žinomus, galimus alternatyvius gydymo/ tyrimo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį
ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo/tyrimo, taip pat
apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo/tyrimo. Informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos
būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus.

7.2. Informaciją pacientui (jo atstovui) apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo
metodus ir gydymo prognozę teikia gydantis gydytojas.

7.3. Šių taisyklių 7.1.punkte paminėta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu informacijos
suteikimas pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka
atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų
jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką.
Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai
pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa 7.1. punkte numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir
tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.

7.4. Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę,
ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, mokymo procese, atliekant
biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų
numatytus atvejus.

7.5. Jei pacientas sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ambulatorinę
asmens sveikatos istoriją (pirmajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento bei gydančio gydytojo pasirašytas
sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, įstaigos ir kokią konkrečią
informaciją asmuo sutinka apie save pateikti.

7.6. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę
suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.

7.7. Pacientui psichikos ligoniui ar kita asmeniui, kuris naudojasi psichikos sveikatos priežiūra, gydytojas psichiatras
privalo suteikti informaciją jam suprantama forma, paaiškindamas specialius terminus apie jo sveikatos būklę, ligos
diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui
sutikti gydytis ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jei siūlomo gydymo atsisakytų. Pacientas turi teisę
susipažinti su savo medicinos dokumentais, medicinos dokumentų ištraukomis. Ši informacija pacientui gali būti
neteikiama tik tais atvejais, jeigu ji pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei.

7.8. Dėl apribojimų pacientui gauti šią informaciją arba susipažinti su jo medicinos dokumentais bei medicinos dokumentų
ištraukomis sprendžia psichiatras ir pažymi tai paciento medicinos dokumentuose. Tokiais atvejais atitinkama informacija
pateikiama paciento atstovui.

 

VIII. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS

FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

8.1. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija yra MB “Urolita” nuosavybė ir saugoma MB „Urolita“. Pacientas ar kiti asmenys
neturi teisės jos saugoti, nešioti ar išnešti iš MB “Urolita”.

8.2. Pacientui pasirinkus kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo medicinos dokumentai perduodami
pasirinktai asmens sveikatos priežiūros įstaigai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

8.3. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis turi būti padarytos ir
išduotos patvirtintos paciento medicinos dokumentų kopijos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi.
Pacientai dėl kopijų kreipiasi į MB “Urolita” direktorių.

8.4. Pacientas, norintis gauti diagnozės ir gydymo aprašymus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius
dokumentus ir raštišką prašymą. Rašytinės informacijos gavimas yra mokamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu
nustatyta tvarka.

 

IX. MB “UROLITA” ADMINISTRACIJOS, PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

 

9.1. MB “Urolita” administracijos darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

 

X. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ [STATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ AKTŲ NUOSTATOS

10.1 Darbo saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas įstaigoje vykdo MB „Urolita“ direktorius ir vadovaujasi Darbo kodeksu, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų nuostatomis.

 

10.2. Pacientai privalo:

 

10.2.1. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos
klausimais.

10.2.2. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei.

 

10.3. Pacientui neleidžiama naudotis jokia poliklinikoje esančia medicinos ar buitinės technikos įranga.

10.4. Pacientui draudžiama atidarinėti elektros skydelius, jėgos spintas. Pacientui neleistina savavališkai keisti poliklinikoje
esančių įrenginių ir baldų padėties.

10.5. Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba
kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

10.6. Darbo saugą ir sveikatą poliklinikoje reglamentuojantys teisės aktai: Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymas, Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarka, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, Profesinės rizikos vertinimo
nuostatai, Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos deklaracija Valstybinei darbo inspekcijai, Darbuotojų aprūpinimo
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, Įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros
įstaigoje“, Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, Priešgaisrinės saugos įstatymas,
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai poliklinikoje nėra imami saugoti.

11.2. MB “Urolita” teikia tik ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pacientų lankymo, išrašymo ir
perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas nevykdo.

11.3. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos MB “Urolita” direktoriaus įsakymu.

11.4. Visuomenės informavimo priemonių atstovams bei fiziniams asmenims MB “Urolita” patalpose draudžiama filmuoti,
fotografuoti, daryti garso įrašus be raštiško MB “Urolita” direktoriaus leidimo.

11.5. MB “Urolita” teritorija ir bendro naudojimo patalpos, pažymėtos specialiais ženklais, yra stebimos vaizdo kameromis.

11.6. MB “Urolita” darbuotojai turi teisę neaptarnauti asmens, jeigu jo elgesys yra neadekvatus arba turi baudžiamojo
nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų požymių (įžeidinėja darbuotoją, jam grasina ir kt.). Tokiu atveju
MB “Urolita” darbuotojai, reikalui esant, kviečia policiją ir informuoja direktorių.

11.7  Pacientas prieš vizitą susipažįsta su MB „Urolita“ vidaus tvarkos taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymo nuostatais bei pranešimu (informacija vietai pateikiama svetainėje adresu www.urolita.lt/taisykles-salygos/, dokumento kopija įteikia asmeniškai) bei susipažinimą su nurodytais dokumentais patvirtina parašu prieš pradedant teikti gydytojo specialisto konsultaciją